הקהילה הישראלית בבריטניה

לעיתים קרובות עולה השאלה: 'כמה ישראלים מתגוררים בבריטניה?' ולמרבה ההפתעה, למרות קיומם של מאגרי מידע מפותחים ומעקבים סטטיסטיים למיניהם, אין בידינו תשובה מדויקת לשאלה זו. על פי הערכות שונות מתגוררים כיום ברחבי בריטניה כ- 60,000 ישראלים. לאוכלוסייה זו מאפיינים ייחודיים.

מקום המגורים

מרבית הישראלים בבריטניה (כ-80%) מתגוררים בלונדון רבתי, וקיימות קבוצות קטנות של ישראלים בערים אחרות (כגון: Oxford, Cambridge, Manchester, Reading, Leeds, Liverpool ,Glasgow ועוד). הנטייה הרווחת היא להתגורר באזורים שיש בהם קהילות יהודיות. בלונדון, הריכוז הגדול ביותר של משפחות ישראליות נמצא בשכונת Golders-Green, Hendon, Hampstead ובשנים האחרונות גם ב- Edgware .

פרופיל דמוגרפי

רוב הישראלים המתגוררים בבריטניה הם בעלי משפחות בנות 2 – 3 ילדים. אוכלוסייה זו מוערכת בכ- 10,000 משפחות. גיל ההורים הממוצע הוא 40, ומרבית הילדים בגיל בית ספר יסודי. בנוסף לכך, מפוזרת ברחבי אנגליה אוכלוסייה קטנה של סטודנטים וצעירים בגילאי 20 – 30, וקבוצה קטנה מאד של מבוגרים מעל גיל 60.

אופי השהות

כמחצית מאוכלוסיית הישראלים בבריטניה היא בחזקת 'מבקרים זמניים'. קבוצה זו, המאופיינת בשיעור תחלופה גבוה המגיע לכמה מאות משפחות בשנה, כוללת את שליחי המדינה, נציגי חברות ישראליות וזרות, אנשי עסקים, סטודנטים, מדענים, רופאים ואקדמאים, עיתונאים, אמנים ורבים אחרים. קבוצה זו שוהה באנגליה בממוצע כ- 3 – 5 שנים.

הגיל הממוצע של הסטודנטים הוא 25 ושל הזמניים האחרים – סביב ה- 40, אם כי בשנים האחרונות נצפתה עלייה במספר אנשי ההיי-טק הנשלחים לאנגליה, שמרביתם צעירים יותר (גילאי 25 – 30). גיל הילדים במשפחות אלו הנו צעיר יחסית (מתחת לגיל 15).

עלונדון אצלכם במייל ובדואר
הרשמו עכשיו

אוכלוסיית הישראלים ה'קבועים' המתגוררים בבריטניה כוללת קבוצה קטנה של ישראלים הנשואים למקומיים (שרובם יהודים) וקבוצה גדולה יותר של משפחות ישראליות המתגוררות בבריטניה בין 5 – 30 שנים. מאחר ורק מעטים מגיעים לבריטניה מתוך כוונה להשתקע, מדי שנה חוזרות לישראל משפחות רבות הנמנות על קבוצה זו. הגיל הממוצע של ה'קבועים' גבוה יותר מזה של הזמניים (בסביבות 45 –50), ובהתאם לכך, גם ילדיהם בוגרים יותר.

פרופיל סוציו-כלכלי

הפרופיל הסוציו-כלכלי של הישראלים המתגוררים באנגליה (זמניים וקבועים כאחד) הנו גבוה למדי: כ- 80% הנם משכילים ובעלי מקצועות חופשיים, ובהתאם, רוב המשפחות מבוססות מבחינה כלכלית.

אחד הנתונים המפתיעים הוא השיעור הגבוה של העצמאים: בקרב כ- 50% מהמשפחות הישראליות, אחד המבוגרים הנו בעל עסק עצמאי. מאידך, שיעור הנשים שאינן עובדות מאז הגיען לאנגליה גבוה (כ- 60%), ולמעשה, נשים רבות מפסיקות לעבוד עם המעבר לחול, לפחות למשך מספר שנים.

דתיות/חילוניות

רוב הישראלים המתגוררים באנגליה חילוניים ומיעוטם דתיים או מסורתיים. קיימת גם קבוצה קטנה של חרדים המתגוררת בעיקר בשכונות היהודיות החרדיות בבריטניה.

קשרים חברתיים

בדומה לקבוצות מיעוט אחרות, גם הישראלים המתגוררים ברחבי בריטניה נוטים לחפש זה את חברתו של זה, להתגורר באותן שכונות, להתקבץ בבתי-ספר מסוימים, לקיים חיי חברה עשירים ולהעניק זה לזה תמיכה בתחומים שונים.

תמיכה זו חיונית במיוחד למשפחות חדשות המגיעות לבריטניה, ותקוותנו היא שפרסום זה נותן ביטוי לרוח קהילתית זו….

* המידע בפרק זה נלקח מתוך עבודת הדוקטורט של הכותבת.

—————————————————————————————

דפי המידע הינם יוזמה משותפת של ארגון הגג של יהדות בריטניה ועלנודון.נט.

© כל הזכויות שמורות

כתבות נוספות של רונה הארט

קרא עוד