מהי עצמאות?

הגירה ללונדון, חיים סטואים, או חשיבה לא מוטית? חיפושים אחר המשמעות של המושג עצמאות