חבריהם הטובים של האדם

טוב לדעת שיש אנשים שאיכפת להם ויהפכו עולמות כדי לתת לאנשים עם מוגבלויות סיכוי לחיים נורמלים. הכירו את האנשים מאחורי "המרכז הישראלי לכלבי נחייה"