מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של Alondon.net  ו/או Alondon Communications Ltd (חברה בע"מ)

גולשים יקרים

(מדיניות הפרטיות מופנית ומתייחסת לנשים ולגברים כאחד, ומנוסחת בלשון זכר למען הנוחות בלבד).

במדיניות פרטיות זו, נסביר כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו מקבלים או אוספים, אודות הגולשים והמשתמשים באתר בכתובת www.alondon.net.

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר או בשירותים שהוא מציע, באופן מידי.

כללי

מדיניות פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל צפייה או גלישה, העלאת תכנים, שיתוף מידע, או כל שימוש אחר באתר או בשירותים, על-ידי כל אדם, בכל אמצעי (להלן ביחד וברבים – "שימוש" ו-"אתה" או "המשתמש", בהתאמה). אין חובה חוקית, להסכים למסירת, איסוף, הפקה או כל שימוש אחר במידע.

בכל גלישה או שימוש אחר באתרים, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע כמפורט במדיניות זו.

בכל רכישה של מוצר, תוכן או שירות, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות. במידה ואינך בן 18 וברצונך לרכוש מוצר, תוכן או שירות, אנא פנה לאחד מהוריך (או אפוטרופוס שאחראי עליך) לביצוע הרכישה. למעט פעילויות ייעודיות אנו לא אוספים באופן מכוון מידע או מידע רגיש על קטינים מתחת לגיל 18. גלישה או שימוש אחר בשירותים על קטינים תיעשה באישור הורה או אחראי בלבד, ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה. בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע או לאבטחת המידע, ניתן לפנות אלינו במייל, בכתובת: info@alondon.net.

סוגי המידע שאנחנו אוספים באתרים, וכיצד אנחנו משתמשים במידע

מידע שנבקש ממך להזין או לספק פרטים באתר, במסגרת הליך הרשמה, או כדי שתוכל להשתמש בשירותים שונים: מבצעים, מכירת ורכישת מוצרים, פורומים, פעילויות רשת שונות, וכדומה. את הפרטים שתזין אנחנו נשמור במאגרי המידע שלנו ונשתמש בהם למטרות המפורטות מטה. הפרטים כוללים, בין היתר:

שם מלא, מספר טלפון, דרכי התקשרות, כתובת, כתובת מייל. במידע זה נשתמש כדי ליצור איתך קשר, כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים השונים ולשפר את חווית השימוש שלך באתר ובשירותים אלו, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, ניוזלטרים, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, לצרכי ניתוח, פילוח ושיפור השירות, להגן עליך ועל האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו וכדי לאפשר לך לפרסם מידע באתר (במסגרת שירותים שמציעים אפשרות זאת).

תוכל לפרסם ולהעלות הודעות, תמונות, תגוביות (טוקבקים), ותכנים אחרים. אנחנו נשתמש בפרטי מידע אלו, כדי לאפשר לך לפרסם את התכנים ולהשתמש באתר, לצורכי בקרה, ניהול, ניתוח, פילוח ושיפור חווית השימוש באתר, להתאמת התכנים והפרסומות שיוצגו לך, לצרכים שיווקיים, וכדי לאפשר לך לפרסם מידע באתר במקומות המאפשרים זאת.

מידע שנאסף אודותיך באופן אוטומטי או באמצעות צד שלישי

אנחנו מפיקים ושומרים מידע אודות המשתמשים באתר ובשירותים שלנו באופן הבא:

אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיעניינו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר. לשם ביצוע פעולות אלה אנחנו משתמשים בין היתר בעוגיות (cookies) ואמצעים דומים. להרחבה ופירוט נוסף בקשר לשימושים שאנחנו עושים ב-cookies ובאמצעי ניטור אחרים, ראה את הפרק העוסק בעוגיות בהמשך מדיניות זו.

נתוני מיקום, מסלול תנועה, כתובת IP, מספר הזיהוי של המכשיר, סוג והגדרות המכשיר, שפה, סוג דפדפן 

אנחנו נשתמש במידע זה כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר.

מידע מרשתות חברתיות

פרטים, תמונות ותמונת פרופיל, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש), ומידע נוסף, בהתאם להסכמות שבינך ובין אתרי הרשתות החברתיות: ניתן להשתמש באתר, באמצעות קישור של חשבון הפייסבוק שלך, או קישורים לחשבונות ברשתות חברתיות אחרות. במקרים אלו, ייתכן שיועבר אלינו מידע אודותיך, בהתאם לתנאי השימוש וההרשאות שקבעת בחשבונותיך. אנחנו נשתמש במידע זה, כדי להתאים את התכנים והפרסומות שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, והצעות פרסומיות שייתכן שיענייננו אותך, וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר.

המידע המזוהה אודותיך ייאסף, יופק ויישמר, במאגרי המידע שלנו. שמירת ועיבוד המידע אודותיך, מבוססים על הצורך לאפשר לך את השימוש באתר ולספק לך את השירותים, על הסכמתך, או על האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהפעלת האתרים ושיפור השירות.

האתר שלנו כולל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם בשליטתנו, שייתכן ואוספים, משתמשים ומפיקים מידע בקשר למשתמשים בהם. מסירת פרטים, מידע שנאסף וכל שימוש אחר באתרים המקושרים, כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של האתרים החיצוניים, ואינם תחת שליטתנו או אחריותנו.

העברת מידע לגורמים נוספים

העברת מידע לצדדים שלישיים: לצורך המטרות והשימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, כדי לתמוך ולהפעיל את האתר (גם באמצעות "שירותי ענן"), לביצוע עסקאות, בהיענות לבקשות למידע, בקבלת ומשלוח מסרים, ניתוח נתונים, שירותי IT ושרותי תמיכה אחרים או פעולות אחרות, לרבות ניתוח נתונים (analytics), שיפור וייעול אתר האינטרנט שלנו, השירותים ופעילויות השיווק שלנו, ייתכן שנעביר מידע אודותיך, לחברות ולגופים אחרים שהם שותפים שלנו, וכן לגורמים נוספים וספקי שירותים שונים – בבריטניה ומחוץ לגבולותיה.

ייתכן שנעביר מידע לצדדים שלישיים, גם במקרים אלו:

במקרה שאתה תפרסם את המידע (בהודעת מכירה, תוכן מטעמך, או בכל פרסום אחר שתעלה לאתר שלנו);

כדי להתאים עבורך מודעות פרסומת ותכנים שונים, של צדדים שלישיים.

אם תרכוש מוצרים או שירותים משותפי המסחר והתוכן שלנו, או תשתתף בפעילויות של גורמים אלו, נעביר לשותפינו את המידע הדרוש להם אודותיך, לצורך השלמת תהליך הרכישה או ניהול הפעילות, ושמירת הקשר איתך;

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרים, או את הוראות הסכמי ההצטרפות לאתר או לקבלת שירותים שהאתר מציע, או במקרה שתבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;

במקרה שיתעורר סכסוך בינך לבניינו, או אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית, שמורה לנו למסור את המידע;

במקרה שנארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, או שנתמזג עם גוף אחר, או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר, יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

הצדדים השלישיים שיתכן שנעביר אליהם מידע, הינם:

שותפי המסחר והתוכן שלנו, ובכלל זאת ספקי השירותים והיועצים השונים של החברה.

גורמים שייחשפו לפרטים שתפרסם באתרים (למשל בטוקבק (תגובית), או במודעה למכירת מוצר).

גורמים שערכאה שיפוטית או גוף רגולטורי כלשהו, יורו להעניק להם גישה למידע.

כל גורם שירכוש את פעילות האתר, או יתמזג עם חברת Alondon Communications Ltd., ובלבד שיהיה כפוף למדיניות פרטיות זו.

בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות בריטניה, העברת המידע תבוצע בהתאם לתנאי החוק ומדיניות זו.

דיוור ישיר והודעות פרסומיות

אנחנו נשתמש בפרטי הקשר שתזין (בהרשמה לשירותים, בהעלאת ופרסום תכנים מטעמך, או בכל מקרה אחר שבו תזין פרטי התקשרות), כדי לשמור איתך על קשר, להציע ולשלוח לך הצעות ותכנים שיווקיים מגורמים שונים, דיוור ישיר, ניוזלטרים, עדכונים, דברי פרסומת וכן כדי להודיע לך הודעות שונות בקשר לשירותים ולאתר (להלן – "דיוור"). את הדיוור נשלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות קופצות או מתפרצות, push notifications, הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת. אם אתה לא רוצה לקבל דיוור פרסומי, אתה יכול לפנות אלינו ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור שיופיע בכל הודעת פרסומת אלקטרונית שתישלח אליך, או על-ידי פניה במייל ל:info@alondon.net  ואנחנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתך, לחוק התקשורת (GDPR).

מה זה  ?GDPR

תקנת The General Data Protection Regulation (GDPR) היא מקבץ חוקים אשר נוצרו על מנת להגן על המידע האישי של אזרחים באיחוד האירופי (EU). מועצת האיחוד האירופאי, הפרלמנט האירופאי והועדה האירופאית איחדו כוחות על מנת לאפשר לגולשים רמת שליטה גבוהה יותר במידע האישי שלהם.

התקנות אשר אושרו באופן רשמי על ידי הפרלמנט האירופאי ב-2016, אפשרו תקופה בת שנתיים לאחריה יאולצו ארגונים וחברות אליהן. בעקבות זאת, מה-25 למאי 2018 כל עסק אשר אינו מציית לתקנות GDPR למעשה עובר על החוק.

מי מושפע מתקנות  ?GDPR

כל עסק אשר פועל בגבולות האיחוד האירופאי וכל חברה אשר מבצעת עסקים, או מתכוונת לבצע עסקים בגבולות האיחוד מחויבים לעמוד בתקנות החדשות. אפילו חברות מחוץ לאירופה מושפעות במידה והן מציעות סחורות או שירותים לאזרחי האיחוד האירופאי, וכל מי שמחזיק במידע אישי של אזרחי האיחוד האירופאי חשוף להליכים משפטיים החל מה-25 למאי 2018.

אילו סוגי מידע כלולים בתקנות GDPR ?

כל מידע אשר מסווג כמידע אישי אשר יכול לשמש לזיהוי אזרח באיחוד האירופאי מוגן על ידי תקנות GDPR וכולל אך איננו מוגבל לסוגי המידע הנ"ל.

עד מתי נשמור את המידע אודותיך

אנחנו נשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתר או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, ומשלוח הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו. אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

הזכויות שלך במידע

הזכות לעיין במידע אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשויך אליך.

הזכות לתיקון מידע אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע. למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות המייל. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק.

הזכות לבטל הסכמה 

אתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות.

זכויות נוספות בקשר למידע ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות המייל. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם.

גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתרים ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

אבטחה והגנת מידע

אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש). יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו, אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת.

אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).

אנחנו לא נישא באחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתר. כל שימוש באתר, בתכנים שהועלו לאתר ובתכנים קשורים בו – עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט: חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. השימוש באתר, בשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתר או בתכנים קשורים בו, הינו באחריותך בלבד. אנחנו ממליצים לך, להתקין תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה מספקים, לפני כל שימוש באתרים ובשירותים.

עוגיות (Cookies), מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צד שלישי

האתר שלנו משתמש בעוגיות. עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. {בחרו בניסוח המדויק אנחנו משתמשים רק בעוגיות פעולה / רק בעוגיות עיקשות / גם בעוגיות פעולה וגם בעוגיות עיקשות באתר שלנו.}

השמות של העוגיות בהן אנחנו משתמשים באתר שלנו, והמטרות לשמן הן בשימוש, מפורטות מטה:

אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics ו-Adwords באתר שלנו כדי לזהות מחשב כשמשתמש {כללו את כל השימושים הקיימים לעוגיות באתר שלכם מבקר באתר / לעקוב אחרי משתמשים בזמן השימוש שלהם באתר / לאפשר לנו להשתמש בעגלת קניות באתר / לשפר את נוחות השימוש באתר / לנתח את השימוש באתר / לנהל את האתר / למנוע הונאה ולשפר את האבטחה של האתר / להתאים אישית את האתר לכל משתמש / להשתמש בפרסומות ממוקדות שעשויות לעניין במיוחד משתמשים מסוימים / תארו את המטרה/ות};

רוב האתרים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות. למשל:

באינטרנט אקספלורר (גרסה 10) אתם יכולים לחסום עוגיות בעזרת הגדרות עקיפת הטיפול בעוגיות הזמינות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות אינטרנט,” “פרטיות,” ואז “מתקדם”;

בפיירפוקס (גרסה 24) אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” “פרטיות,” ובחירה של “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה” מתוך התפריט הנפתח, ואז ביטול הזימון של “קבל עוגיות מאתרים”;

ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים לחסום את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“הגדרות תוכן,” ואז לבחור באפשרות “חסום אתרים מהגדרה של נתונים” תחת הכותרת “עוגיות.”

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, לא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם. למשל:

בדפדפן אינטרנט אקספלורר (גרסה 10), אתם צריכים למחוק קבצי עוגיות ידנית (תוכלו למצוא הוראות לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835 );

בפיירפוקס (גרסה 24), אתם יכולים למחוק עוגיות באמצעות לחיצה על “כלים,” “אפשרויות,” ו-“פרטיות”, ואז לבחור “השתמש בהגדרות מותאמות אישית עבור היסטוריה”, וללחוץ על “הצג עוגיות,” ואז “הסר את כל העוגיות”;

ובכרום (גרסה 29), אתם יכולים למחוק את כל העוגיות באמצעות כניסה לתפריט “התאמה אישית ובקרה,” ואז ללחוץ על “הגדרות,” “הצג הגדרות מתקדמות,” ו-“נקה נתוני גלישה,” ואז לבחור באפשרות “מחק עוגיות ונתונים אחרים של אתרים ותוספים,” ולבסוף ללחוץ “נקה נתוני גלישה.”

למחיקה של עוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.

מערכות נוספות שפועלות באתר

באתר פועלות מערכות נוספות, שאוספות מידע אודות המשתמשים, מנטרות את פעילותם, וחלקן אף מסייעות לניהול הפרסומות באתרים, לרבות: פיקסלים, משואות רשת (web beacons) ואמצעים נוספים. כלים אלו מנטרים את השימוש באתרים, היקף השימוש, תדירות השימוש, מקורות הגישה, ופרטים נוספים. המידע הנאסף באמצעות כלים אלו, נועד כדי להתאים את התכנים והפרסומים שיוצגו לך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך, וכן לצרכי ניתוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר, פילוח מחקר ובקרה.
חלק מהפרסומות שמוצגות לך באתר, מנוהלות על-ידי גורמים חיצוניים. השימוש שחברות אלה עושות בכלים אלו, לניטור פעילות הגולשים באתר, מפורט במדיניות הפרטיות של אותן חברות. אחת מהמערכות שפועלות באתרים, הינה מערכת Google Analytics, שבאמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישורים אלו: https://policies.google.com/privacy?hl=iw, וכן: http://www.google.com/analytics/terms/us.html. לאפשרויות להגבלתה של מערכת זו, ניתן לעיין בקישור: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. מערכת נוספות שפועלת באתרים הינה מערכת טאבולה (Taboola), שבאמצעותה נאסף מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמשים, והתכנים המוצעים לצפייה, מותאמים לפי העדפותיהם. לפירוט נוסף לגבי מערכת זו, ניתן לעיין בקישור:

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר, ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה. אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הבית של האתר. אנא חזור ועיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת, של מדיניות פרטיות זו.