ישראלים בלונדון ובבריטניה

מאוחדים למען ישראל: סיכום הכנס השישי של GIL

05/01/20

ארגון "מנהיגות ישראלית בתפוצות" מסכם את הכנס השנתי השישי שלו שנערך בישראל

מיכל שרת