ישראלים בלונדון ובבריטניה, תוכן מקדם

ישראלים בתפוצות מסע בין זהויות

10/09/21

לצד הקהילות היהודיות, צמחו בעשורים האחרונים קבוצות וקהילות ישראליות מבוססות שזקוקות להבניה מן השורש של מרכיבי הזהות שלהם. שיחה עם גוסטי יהושע ברוורמן

איריס הרפז