כבוד בנשמה: לציין את היארצייט בלונדון

קול הישראלים בבריטניה

הורידו כאן את הגיליון הדיגיטלי האחרון של מגזין עלונדון

(05/05/22- 05:55)

מחפשים אירועים ישראליים בלונדון ובבריטניה? פתחו את יומן הקהילה!

(04/09/19- 10:10)
ישראלים בלונדון ובבריטניה, תוכן מקדם
17:09 01/05/19

כבוד בנשמה: לציין את היארצייט בלונדון

בנוסף ליום השואה ויום הזיכרון, מצוין מדי שנה גם היארצייט – יום המוקדש להתייחדות עם היקירים שמתעלים במדרגות רוחניות בעולמות העליונים

יארצייט בלונדון, יום השואה בלונדון, יום הזיכרון בלונדון

יום הזיכרון נוגע במקום מאוד עמוק בנפשנו. היום הזה מצית מחדש את האש היוקדת החבויה בליבנו ומלבה את הקשר הייחודי שלנו עם יקירנו – אם אלו מיליוני היהודים שנספו בשואה האיומה, או אם אלו חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי שירות הביטחון הגיבורים, שנהרגו על שמירת וביטחון ארצנו. לצד הזיכרון הלאומי במהלך השנה, ישנו גם יום שנה אישי – יארצייט – בו כל אחד מתייחד עם יקיריו, המתעלים במיוחד ביום זה במדרגות רוחניות בעולמות העליונים.

תקופה קצרה לאחר מלחמת ששת הימים נהרג גור, בנו של אריק שרון, מפליטת כדור. הרבי מלובביץ שיגר אליו אגרת תנחומים המנמקת, בין היתר, את המשמעות של הנוסח המסורתי שאותו נוהגים לומר כשמנחמים אבלים על פטירת יקיריהם: ‘’המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים’’. מה הקשר בין האבל האישי לאבל הקולקטיבי על חורבן ציון וירושלים?

הדבר מתבטא בשלושה מישורים, ובלשונו של הרבי באגרת:
א. אבלות משותפת.

כמו שאבלות ציון וירושלים הרי משותפת היא לכל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם – אף כי נרגש הדבר יותר אצל היושב בירושלים ורואה כותל המערבי ובית מקדשנו בחורבנו מאלו הנמצאים בריחוק מקום – אבל גם אצלם גדול הכאב והצער. וכן הוא גם באבל היחיד והמשפחה, אשר מהנחמה בזה היא שכל העם משתתף בצערו, שהרי בסגנון חכמינו ז”ל כל בני ישראל הם קומה אחת שלמה.

ב. נחמה מובטחת.

נחמה בכפלים, אשר כמו שבוודאי ובוודאי יבנה השם חרבות ציון וירושלים ויקבץ נדחי ישראל מכל קצווי תבל על ידי משיח צדקנו ויביאם ברינה לראות בשמחתה של ציון וירושלים, כך הוא ללא ספק בנוגע לאבל היחיד, אשר יקיים ה’ דברו והקיצו ורננו שוכני עפר, ותגדל השמחה, שמחה אמיתית, בהפגשם כולם יחד בעת תחיית המתים.

ג. נצחיות הנשמה.

כמו שבנוגע לציון וירושלים שלטה יד הרומים, וקודם לכן יד הבבלים, רק בבית המקדש, הבנוי מעצים ואבנים כסף וזהב, אבל בית המקדש הפנימי שבלב כל אחד ואחת של ישראל אין יד האומות יכולה לשלוט בו ונצחי הוא, כך הוא גם בנוגע לאבל היחיד, אשר יד המוות שולטת אך ורק בהגוף וענייניו, אבל הנשמה נצחית היא רק שעלתה לעולם האמת. שלכן כל פעולה טובה המכוונת על פי רצונו של נותן החיים, הוא השם יתברך, מוסיפה בתענוג הנשמה ובזכותה וטובתה.

זאת הסיבה שרבים חשים צורך מיוחד לעשות פעולות רוחניות ביום הזה. בין היתר, מדליקים נרות נשמה המסמלים את הנאמר בפסוק ‘’נר ה’ – נשמת אדם’’, אומרים קדיש בעת התפילה בבית הכנסת עם אמירת “לחיים” לעילוי נשמתם, אומרים תהילים ולומדים משנה אותיות נשמה לזכרם ולפי אותיות שמם ונרתמים למעשה צדקה וחסד בתרומה למטרה הקרובה ללב. יום זה הוא הזדמנות מיוחדת לקבל השראה ממעשיהם הטובים של יקירינו וללכת בדרכיהם. הפעולות הטובות שהצאצאים מיישמים בעולם נזקפים לזכותם ומעניקות להם נחת רוחני והתעלות בעולם הנשמות.

* ניתן לתאם איתנו את יום השנה – יארצייט – של יקיריכם על מנת לקבוע את הזמן המתאים לאמירת קדיש והנהגות היום בו חולקים כבוד בנשמה:
israelondon@gmail.com | www.hakehila.co.uk | 07925-857-050

מצאתם טעות?

הרב שניאור גליצנשטיין

הרב שניאור גליצנשטיין מנהל את בית חב”ד – הקהילה הישראלית גולדרס גרין.
טלפון: 07925-857-050
פייסבוק: הקהילה הישראלית גולדרס גרין לונדון
אתר: www.hakehila.co.uk

לכתבות נוספות של הרב שניאור גליצנשטיין
תגיות : יארצייט בלונדון, יום הזיכרון בלונדון, יום השואה בלונדון
יכול לעניין אותך