בחירתה של סופיקה

שואת יהודי רומניה היא סיפור שלא סופר עדיין במלואו. בספר שכתבה אביטל ברוך על קורות אמה במלחמה נחשפים הן הזוועה והן הגאולה. לרגל יום השואה כתבה לנו אביטל ברוך על המסע האישי שעברה במהלך היצירה