מילות פרידה לבת-שבע זיסר, ע"ה

החודש נפטרה דמות מוכרת ואהובה בקרב הקהילה הישראלית בבריטניה. בתה שיר, אחייניתה חיה וכתבת עלונדון לענייני חברה זיוה׳לה מספידות את בת-שבע זיסר ז"ל