ספרות

בחירתה של סופיקה

08/04/21

שואת יהודי רומניה היא סיפור שלא סופר עדיין במלואו. בספר שכתבה אביטל ברוך על קורות אמה במלחמה נחשפים הן הזוועה והן הגאולה. לרגל יום השואה כתבה לנו אביטקרא עוד

אביטל ברוך

 אביטל ברוך כתבה את הספר Frozen Mud and Red Ribbons (published by Ibidem Verlag) וזכתה לשבחים רבים על כתיבתה המיוחדת.