מאת: ענת אלחלל, צילום: מארק אלפר, איור: עיינה ניסן