המעבר הבין-תרבותי

03/10/04

המזוודות ארוזות. המטען כבר יצא לדרכו. הבית שומם ושקט ואתם בדרך לשדה התעופה. המעבר הפעם מלווה בדמעות של בני המשפחה הנפרדים מכם בבית הנתיבות. אתם נפרדיםקרא עוד

גפרי בלומנפלד