אור בן צבי רייף

<div class="_3_bl">
<div class="_5w1r _3_om _5wdf">
<div class="_4gx_">
<div class="_1aa6">
<div class=""><span class="_5yl5">אור בן צבי רייף, 31, הוא ספרן, מתרגם ומבקר מתמיד בלונדון.</span></div>
</div>
</div>
</div>
</div>