תערוכה בלונדון – אמנות ישראלית בשוק קמדן – עבודה של גיא שוהם

Alondon

תערוכה בלונדון - אמנות ישראלית בשוק קמדן - עבודה של גיא שוהם

תערוכה בלונדון – אמנות ישראלית בשוק קמדן – עבודה של גיא שוהם