תנאי העסקה

שבוע עבודה רגיל בבריטניה כולל 35 - 40 שעות. בלונדון מקובל שעובדים מתחילים את יום עבודתם בשעה 09:00 בבוקר, ולעיתים רחוקות ניתן להתקשר עמם לאחר השעה 17:30 - השעה בה נסגרות רוב המרכזיות בחברות הגדולות.

בבריטניה לא קיימת מסגרת אחידה לשכר מינימום ואולם קיימים סטנדרטים של שכר המשתנים מתעשייה לתעשייה. אפליה על רקע מין, גזע או מוצא אתני איננה חוקית. נשים מוגנות כנגד פיטורין בגין הריון ומקבלות תשלום מאת הביטוח הלאומי בעת חופשת לידה הנמשכת 18 שבועות. כמו כן, אם יש להן ותק של שנה לפחות בעבודה, הן זכאיות לחזור לעבודתן לאחר חופשת- לידה נוספת (הקרויה Additional Maternity Leave) הנמשכת 29 שבועות.

תשלום משכורת בעת חגים וחופשות שנתיות אינו מעוגן בחוק, אבל כיום מקובל ברוב החברות להעניק חופשה שנתית בתשלום למשך מספר שבועות. הבריטים נוהגים לצאת לחופשות (הקרויות Holidays/ Leave) ארוכות יחסית (של שבועיים-שלושה) בחודשי הקיץ. בניגוד לישראל, הנופשים אינם נוהגים לשמור על קשר טלפוני עם מקום העבודה בעת שהותם בחופשה.

חברות רבות נוהגות לממן את דמי הנסיעה לעבודה, ויש הנוהגות לסבסד או לספק ללא תשלום ארוחת צהרים.

חברות הממוקמות בלב לונדון מוסיפות לעתים לשכר העובד תוספת הקרויה 'תוספת לונדון' (London Allowance) העומדת על כמה אלפי לישט בשנה.

בדומה לישראל, כל עובד מבוטח על ידי ביטוח-לאומי (Social Security) וזכאי להטבות פרישה המבוססות על כלל הכנסותיו, וכן לקצבת מחלה או אבטלה. כל משפחה (כלומר: אחד ההורים), זכאית לקבל קצבת ילדים.

מיסוי

כל אדם השוהה בבריטניה יותר מ- 183 יום בשנת מס חייב בתשלום מס על כל הכנסותיו באותה שנה. המס משולם על כל הכנסה (לרבות משכורות, בונוסים, מכונית חברה, הכנסות מהשכרת בית, וכל הכנסה או הטבה המשולמת על ידי המעביד).

סף המס שמתחתיו אין משלמים מס הכנסה הנו כ- 4,385 לישט לשנה. מעל סכום זה משלמים מינימום 10% ומקסימום 40%. כמו בארץ, הורים עובדים זכאים לנקודות פטור ממס על הכנסתם.

תיירים יכולים לקבל החזר של המעמ (VAT) על רכישותיהם בחול, ואולם מי ששוהה בבריטניה לתקופה העולה על 6 חודשים אינו זכאי להטבה זו. תושבים חוזרים רשאים לקבל החזר מעמ על רכישות שבוצעו בבריטניה עד 3 חודשים לפני מועד חזרתם.

ביטוח לאומי National Insurance

בבריטניה, כמו בישראל, חובה על כל אדם שיש לו הכנסה (בין אם הוא שכיר, עצמאי או מקבל קצבה) לשלם דמי ביטוח לאומי. חוק זה חל גם על אזרחים זרים, הנחשבים על פי חוק כ'תושבים' (ראה פרק 'ההיבט החוקי' בנושא), ואשר הכנסתם מתקבלת בבריטניה. על מנת לשלם את דמי הביטוח הלאומי יש להירשם בסניף הביטוח הלאומי המקומי ולקבל תעודה הקרויה National Insurance Numbercard. מאחר ובבריטניה אין תעודות זהות המספר המוטבע על תעודה זו משמש לזיהוי ברשות המס (הכוללת בתוכה את מס ההכנסה והביטוח הלאומי).

התשלום לביטוח לאומי מתבצע עפי קטגוריות אלו:

שכיר Employee:

עלונדון אצלכם במייל ובדואר
הרשמו עכשיו

התשלום לביטוח הלאומי (המכונה Class 1) מנוכה מהמשכורת על ידי המעביד. דמי הביטוח הלאומי משולמים במשותף עי המעסיק והעובד (המעביד משלם כ – 12% והעובד משלם כ – 10%). ההכנסה השנתית המינימלית שמתחתיה אין צורך לשלם ביטוח לאומי (בשנת 2001 / 2002) הנה 3,955 ליש.

תשלום מינימום Voluntary:

שכירים או עצמאים שהכנסתם אינה מגיעה למינימום אינם חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי, ואולם יש המשלמים תשלום מינימלי מרצונם על מנת לשמור על רצף זכויותיהם (תשלום זה מכונה ברשויות המס Class 3).

עצמאי Self employed:

אדם המשתכר מעסק או מעבודה מזדמנת, צריך להירשם כעצמאי בביטוח לאומי. אם הכנסתו נעה בין 3,955 4,535- ליש לשנה הוא יתבקש לשלם סכום שבועי קבוע (המכונה Self-employed Flat Rate או .(Class 2 עבור הכנסות שבין 4,535 – 29,900 ליש לשנה יש לשלם ביטוח לאומי בגובה 7% מן ההכנסה (המכונה Class 4). תשלום זה מחושב על בסיס שנתי ומבוצע יחד עם תשלום מס ההכנסה השנתי של העצמאי/החברה.

שכירים העובדים בעבודות מזדמנות רשאים לקבל פטור על הכנסותיהם הצדדיות הקרוי Small Earning Exemption. במקרה זה יש לבקש לבצע תאום מס על כל סוגי ההכנסה.

מקורות מידע:

אתר האינטרנט של משרד העבודה:

www.dfee.gov.uk

אתר משרד המסחר והתעשייה הכולל מידע לגבי זכויות העובד:

www.dti.gov.uk

מידע לגבי מיסוי ניתן לקבל מרשות המס (ה- :Inland Revenue)

בטלפון: 020-7667-4000

אתר האינטרנט של רשות המס הנו:

www.inlandrevenue.gov.uk

מידע בנוגע לקצבת ילדים ניתן למצוא באתר

www.dss.gov.uk

או בטלפון 0870-155-5540

מידע לגבי הביטוח הלאומי ניתן למצוא באתר של רשות המס שצוין לעיל וכן

בטל. 0845-915-5653

—————————————————————————————

דפי המידע הינם יוזמה משותפת של ארגון הגג של יהדות בריטניה ועלנודון.נט.

© כל הזכויות שמורות

כתבות נוספות של תמר מאור

קרא עוד