מהי בשבילי יציאת מצרים?

בחגים ובערבי שישי אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, אבל אנחנו צריכים לצאת ממנה כל יום