ויצו UK בריטניה ביקור בפרלמנט ביקור בפרלמנט. מימין: הקונסולית רחל שני, סגנית השגריר שרון בר-לי, יו"ר ויצו UK רונית ריבק מדרי, חברת הפרלמנט לואיז אלמן, יו"ר ויצו העולמית פרופ' רבקה לזובסקי ואשת השגריר ורד רגב

Osnat Krupnik Maas

ויצו UK בריטניה ביקור בפרלמנט ביקור בפרלמנט. מימין: הקונסולית רחל שני, סגנית השגריר שרון בר-לי, יו"ר ויצו UK רונית ריבק מדרי, חברת הפרלמנט לואיז אלמן, יו"ר ויצו העולמית פרופ' רבקה לזובסקי ואשת השגריר ורד רגב

ויצו UK בריטניה ביקור בפרלמנט ביקור בפרלמנט. מימין: הקונסולית רחל שני, סגנית השגריר שרון בר-לי, יו"ר ויצו UK רונית ריבק מדרי, חברת הפרלמנט לואיז אלמן, יו"ר ויצו העולמית פרופ' רבקה לזובסקי ואשת השגריר ורד רגב