ויצו UK בריטניה – מימין לשמאל: רונית ריבק מדרי, מישל פולוק, פרופ' רבקה לזובסקי ולוריין וורן

Osnat Krupnik Maas

ויצו UK בריטניה - מימין לשמאל: רונית ריבק מדרי, מישל פולוק, פרופ' רבקה לזובסקי ולוריין וורן

ויצו UK בריטניה – מימין לשמאל: רונית ריבק מדרי, מישל פולוק, פרופ' רבקה לזובסקי ולוריין וורן