האם הפעם ישראלים בחו"ל יוכלו להצביע בבחירות?

"הגיעה העת לעדכן את החוק הישראלי". ח"כ צבי האוזר מעורר (שוב) את הדיון ההיסטורי בכנסת על זכות ההצבעה של ישראלים בחו"ל