ישראלים באירופה: המועצה האזורית הגדולה והמגוונת בישראל?

בספרו החדש דיויד סטברו קורא לבחון ברצינות את הרעיון שישראלים באירופה מהווים בעצם שלוחה המחוברת למדינת האם ישראל. פרק הפתיחה של הספר ״ארצך ומולדתך – מסע בעקבות התפוצה הישראלית באירופה״