אירועים בלונדון – גדעון סער בשיחה עם סנדי רשטי בגאלה של הפדרציה הציונית

Alondon

אירועים בלונדון - גדעון סער בשיחה עם סנדי רשטי בגאלה של הפדרציה הציונית

אירועים בלונדון – גדעון סער בשיחה עם סנדי רשטי בגאלה של הפדרציה הציונית