איפה אתם בערב יום השואה?

לא עוד טקסים מסורתיים וצפייה בסרטי מלחה"ע השנייה בטלוויזיה. הצטרפו לשיח אקטיבי ואינטימי על יום השואה בלונדון